הודעת אזהרה לבעלי בקשות לרישום סימן מסחר

 
|18/02/2015 |

ביום 11.2.15 פורסמה הודעת אזהרה בדבר הודעות לדרישות תשלום מטעות הנשלחות לבעלי הבקשות מאת גוף זר.

הודעת האזהרה מבהירה כי  השירותים המוצעים על ידי אותו גוף אינם קשורים בכל דרך שהיא לרשות הפטנטים, ולמיטב הידיעה גם לא לארגון רשמי אחר