סמינרים

 
רשות הפטנטים קיימה במהלך השנים האחרונות מספר סמינרים בנושא סימני מסחר בינלאומיים, להלן קישורים למצגות שהוצגו בסמינרים.