פרוטוקול מדריד - חוברת הדרכה

 

נוסח עברי זה של המדריך הנו עיבוד של מדריך פרוטוקול מדריד אשר פורסם ע"י המשרד הבינלאומי לרישום סימני מסחר בג'נבה. מדריך זה אינו משמש תחליף להוראות פקודת סימני מסחר ותקנות סימני מסחר שלהן ואך להן תוקף חוקי.