מדריך המשרד הבינלאומי לבחינת סיווגים - נוסח 2018

 

להלן מדריך המשרד הבינלאומי לבחינת בקשות בינלאומיות המדריך מתייחס להנחיות המשרד הבינלאומי בעניין סיווג סחורות ושירותים והינו למטרות הכוונה בלבד ואינו משמש תחליף להוראות פקודת סימני מסחר ותקנות סימני מסחר או כל חוק אחר.