פרוטוקול מדריד

 

נוסח עברי של הפרוטוקול המתייחס להסכם מדריד בנוגע לרישום בינלאומי של סימנים כפי שנחתם במדריד ב- 28 ליולי 1989.