תשלומי אגרות למשרד הבינלאומי

 
​מבקש ישראלי ישלם את האגרות ישירות למשרד הבינלאומי באמצעות המשרד הלאומי. המטבע שבאמצעותו ניתן לבצע את התשלום הוא פרנק שוויצרי בלבד.

תשלום אגרות למשרד הבינלאומי (WIPO):

 • לפירוט בנוגע לגובה האגרות - לחצ/י כאן
 • מבקש ישראלי ישלם את האגרות ישירות למשרד הבינלאומי ולא יוכל לשלם באמצעות המשרד הלאומי.
 • המטבע שבאמצעותו ניתן לבצע את התשלום הוא פרנק שוויצרי בלבד.

 

ארבע דרכים לאגרות בינלאומיות:

 1. חיוב חשבון הפקדה של הלקוח במשרד הבינלאומי
  חשבון הפקדה שכזה מתאים לגופים אשר מבצעים העברות כספיות רבות מול המשרד הבינלאומי.
 2. תשלום לחשבון הבנק  של WIPO
  IBAN No. CH51 0483 5048 7080 8100 0
  Credit Suisse, CH-1211 Geneva 70
  Swift/BIC:  CRESCHZZ80A
 3. תשלום באמצעות חשבון בנק הדואר של המשרד הבינלאומי (ניתן לביצוע רק בתחומי אירופה)
  WIPO postal account
  IBAN No. CH03 0900 0000 1200 5000 8
  Swift/BIC:  POFICHBE
 4. תשלום באמצעות כרטיס אשראי באמצעות שרת התשלומים האלקטרוני

 

ברצוננו להדגיש כי באם השתנתה האגרה בתוך התקופה בין מועד קבלת בקשה לרישום סימן בינלאומי או בקשת הרחבה במשרד המקור לבין מועד העברתה על ידי המשרד המקור למשרד הבינלאומי, האגרה שהייתה תקפה במועד המוקדם יותר היא הקובעת, בתנאי שהבקשה הועברה על ידי משרד המקור בתוך חודשיים מיום קבלת בקשה תקינה במשרד המקור.
כמו כן, אם בתוך התקופה בין מועד התשלום בפועל של אגרת חידוש סימן בינלאומי לבין מועד פקיעת התוקף של הסימן, חל שינוי בגובה האגרות, האגרה שהייתה תקפה במועד המוקדם יותר היא הקובעת, בתנאי שתשלום החידוש בוצע לא יותר מאשר שלושה חודשים לפני מועד הפקיעה.