חיפוש סימני מסחר

 
​ניתן לערוך חיפוש עצמאי במאגר סימני המסחר בישראל באמצעות מנוע החיפוש הישראלי וכן במנוע החיפוש הבינלאומי, כמו כן ניתן להגיש במחלקת סימני מסחר בקשה לחיפוש בתשלום לפי תקנה 78א.​

ניתן לערוך חיפוש באחת מהדרכים הבאות:

הגשת בקשת חיפוש בתשלום

 1. דרך מערכת ההגשה המקוונת של המחלקה TMONLINE - יש לפתוח פניה בקטגוריה "פניות לחיפוש" ← סוג פניה "בקשה לחיפוש לפי תקנה 78א". מבקש החיפוש יכול להורות על חיפוש אחר סימני מסחר רשומים או שנתבקש רישומם, הזהים או דומים לשלו, בכל סוג. בנוסף, יש באפשרותו להורות על חיפוש אחר כל סימני המסחר הרשומים של בעל סימן מסוים או שבעל הסימן ביקש את רישומם. כאמור החיפוש כרוך בתשלום אגרה.
 2. מבקש שאינו תאגיד ואינו עו"ד או עו"פ, יכול להגיש שלא באמצעות המערכת המקוונת בקשה בכתב, ערוכה בטופס המתאים, לניהול חיפוש מקיף על ידי בוחני המחלקה, בצירוף תשלום אגרה  מתאימה.

חיפוש עצמאי ללא תשלום של סימנים ישראליים באמצעות מנוע החיפוש הישראלי

מנוע החיפוש במאגר סימני המסחר בישראל מאפשר לאתר סימנים במספר דרכים:
 1. איתור סימנים על פי מספר הסימן (לאומי או בינלאומי).
 2. איתור סימנים בעברית ובאנגלית על פי מלל הסימן (ביטוי מדויק, תחילית, סופית, פונטי וכל המילים).
 3. איתור סימנים על פי שם הלקוח או מספר הלקוח.
 4. איתור סימנים על פי מועד הגשה.
 5. איתור סימנים הכוללים דמויות – שימוש במנוע "סיווג דמויות".

חיפוש עצמאי ללא תשלום של סימנים ישראליים באמצעות מנוע החיפוש הגלובלי

מנוע החיפוש במאגר הבינלאומי מאפשר לאתר סימנים במספר דרכים:
 1. איתור סימנים על פי מלל הסימן (ביטויי מדוייק וישנה גם אפשרות לאיות דומה, פונטי ונגזרות המלה)
 2. איתור הסימנים על פי שם הלקוח
 3. חיפוש לפי סוג הסחורות הרלוונטיות למבקש, ניתן להזין סיווג ניצה או הסחורות עצמם.
 4. חיפוש לפי מספר הבקשה או הרישום
 5. חיפוש לפי תאריך ההגשה או התוקף

 חיפוש במאגר הגלובלי על סימנים הרשומים בכל המדינות הנכללות בו

מנוע החיפוש במאגר הבינלאומי מאפשר לאתר סימנים במספר דרכים:

 1. איתור סימנים על פי מלל הסימן (ביטויי מדוייק וישנה גם אפשרות לאיות דומה, פונטי ונגזרות המלה)
 2. איתור הסימנים על פי שם הלקוח
 3. חיפוש לפי סוג הסחורות הרלוונטיות למבקש, ניתן להזין סיווג ניצה או הסחורות עצמם.
 4. חיפוש לפי מספר הבקשה או הרישום
 5. חיפוש לפי תאריך ההגשה או התוקף
 6. חיפוש לפי המדינות הרלוונטיות למבצע החיפוש.
חיפוש במאגר נתוני סימני המסחר של המשרד האירופאי לקניין רוחני (EUIPO)

החיפוש כולל מידע מ-66 מדינות וארגונים ומספק נתונים וגישה ליותר מ-50 מיליון סימני מסחר.
סימני המסחר ובקשות סימני המסחר הרשומים בפנקס סימני המסחר בישראל יופיעו גם בחיפוש ב-TMVIEW,
כך שניתן יהיה לבחון באמצעות חיפוש אחד, ללא עלות, האם סימן רשום בישראל ובכלל המדינות וארגונים אחרים החברים במאגר.
לתשומת ליבכם, נתוני סימני המסחר בישראל מעודכנים ב-TMVIEW אחת לשבוע.

​