סיווגי סחורות ושירותים

 
​בעל סימן יכול לבקש רישום של סימן מסחר או שירות רק לגבי טובין ושירותים שלסימונם הוא משמש או מיועד לשמש. בכך נשמר אינטרס כלל הציבור, מתחרות לא הוגנת של הענקת זכות שימוש בלעדית לבעלים של סימן מסחר לגבי היקף רחב של טובין ושירותים שאין ולא יהיה בהם שימוש.​

במסגרת בקשה אחת, ניתן לבקש רישום של סימן מסחר או סימן שירות אחד ביחס למספר סוגי טובין ו/או שירותים, בכפוף לתשלום אגרה קבועה, לגבי סוג אחד, ואגרה מופחתת  לגבי הסוגים הנוספים.

 

סיווג בינלאומי של סיווג טובין ושירותים, על פי אמנת "ניצה":
בישראל מסווגים טובין ושירותים בהתאם לאמנת "ניצה", הנהוגה במרבית מדינות העולם, והקובעת 34 סוגים של טובין ו -11 סוגים של שירותים.
הטובין והשירותים מסווגים באופן המובא בתוספת הרביעית לתקנות סימני המסחר. הגדרות אלו הן כותרות סוגי הטובין והשירותים, שהינן הגדרות כלליות לקשת רחבה של סוגי טובין  ושירותים.
  • מומלץ להיעזר במנהל הטובין והשירותים של “WIPO”, הקיים גם בעברית, לצורך יצירת רשימת טובין /שירותים לפי סיווג "ניצה" המקובלים על ידי המשרד הבינלאומי. ניתן לבדוק האם ההגדרות שנבחרו מקובלות גם בישראל.
  • ניתן גם להיעזר במאגר האירופאי ליצירת רשימת טובין/שירותים, המאגר נותן את האפציה לתרגם לשפה העברית בנוסף לאינדקציה האם ההגדרות שנבחרו מקובלות גם בישראל.

לקריאה מורחבת בנושא: