אודות כינויי מקור

 
"כינויי מקור" – השם הגיאוגרפי של ארץ, אזור או מקום, הכלול בשמו של מותר ובא ללמד שמקורו שם ושאיכותו או תכונותיו הן, בעיקרן, פרי אותה סביבה גיאוגרפית, טבעה ואנשיה;​

ההגנה על כינויי מקור במדינת ישראל מוסדרת באמצעות חוק כינויי מקור וציונים גיאוגרפיים, התשכ"ה – 1965.

"כינויי מקור" – השם הגיאוגרפי של ארץ, אזור או מקום, הכלול בשמו של מותר ובא ללמד שמקורו שם ושאיכותו או תכונותיו הן, בעיקרן, פרי אותה סביבה גיאוגרפית, טבעה ואנשיה;
כינויי מקור בהגדרתו חייב להצביע על המקור הגיאוגרפי של המוצר, ובתנאי שלמוצר, תכונות, מאפיינים שקושרים אותו לאזור גיאוגרפי מסוים.
"מוצר"  הכוונה לתוצרת חקלאית כגון: יינות, גבינות, שמן זית ומשקאות אלכוהוליים ותוצרת מסורתית כגון: אריגת שטיחים, ייצור כלי חרס וכדומה.
"תכונות או מאפיינים" הכוונה היא למאפיינים סביבתיים למשל: גובה, הרכב האדמה, כמות משקעים, טמפרטורה, נוכחות של מינרלים ייחודיים, ומאפיינים אנושיים למשל: יידע ייחודי השייך לאזור גאוגרפי מסוים, מסורת ייצור ארוכת שנים.
כינוי מקור צריך להוכיח קשר סיבתי חזק לאדמה.
רישומו של כינוי מקור מקנה לבעליו זכות ייחודית להשתמש בו ומונע מגורמים מפרים להנות ממוניטין לא להם.
כיוון שמדובר בזכות ציבורית, בעלי הזכות לרישום כינוי מקור הנם בדרך כלל קבוצה הכוללת מספר חברים, שהמשותף להם הוא האזור הגיאוגרפי בו מיוצרים.

טופס בקשה לרישום כינוי מקור בישראל

תוקף הרישום של כינוי מקור הוא לעשר שנים מיום הגשת הבקשה. תקופה זו ניתנת להארכה על פי בקשת בעל הזכות.
בהתאם לסעיף 13 (ב) לחוק, לפני הארכת תוקפו של הכינוי, ייבחן הכינוי אם עודנו משמש ככינוי מקור.

רישום בינלאומי של כינויי מקור –

הסדר ליסבון

עוסק בהגנה על כינויי מקור ומסדיר את רישומם בכל אותם מדינות החברות להסדר (29 מדינות חברות בהסדר).
בעל זכות רשומה בישראל יכול לבקש לרשום כינוי מקור במסלול הבינלאומי. לשם כך יש להגיש בקשה בטופס המתאים.
על הבקשה לתאר את המוצר, מיהו בעל הזכות לשימוש בכינויי ואת גבולות הייצור.
בעל הזכות המגיש בקשה לרישום כינוי מקור במרשם הבינלאומי ישלם למשרד הבין-לאומי את הסכום הדרוש  לרישום.
תעריף האגרה להגשת בקשה לרישום כינוי מקור בינלאומי מצוי באתר הארגון הבינלאומי לקניין רוחני

טופס בקשה לרישום כינוי מקור בפנקס הבינלאומי

דוגמאות לכינויי מקור רשומים:
  • JUDEA WINES
  • JAFFA JAFFAS
  •  CHAMPAGNE
  •  COGNAC
  •  ROQUEFORT
  •  PARMIGIANO-REGGIANO​