הוראות עבודה

 

כתבות מרכזיות

 • בחינת בקשה בינלאומית


  הוראות העבודה לבחינת בקשה בינלאומית כוללות הנחיות לבחינה ראשונה ולבחינה שנייה של של בקשה בינלאומית . לצידן מופיעות גם הנחיות לבחינת ציונים גיאוגרפיים במסגרת סימן מסחר. 
 • פניות לחיפוש מידע


  ​הלשכה מעניקה "שירותי חיפוש" לאיתור סימנים דומים/זהים בכפוף לתשלום אגרה קבועה. פניית הלקוח ללשכה בבקשה לערוך חיפוש כזה, מכונה  בשם "פנייה לחיפוש מידע". הוראות העבודה כוללות הנחיות לעריכת החיפוש (מילולי ודמויות).

 • בחינת בקשת סימן מסחר - על אתר


  בהתאם לסעיף 22 ג' לתקנות סימני המסחר, 1940, רשאי מבקש להגיש בקשה לבחינה מזורזת של הבקשה, אם בידיו נימוקים סבירים לכך. הוראות העבודה מפרטות בין היתר מהם הנימוקים הסבירים להגשת בקשה על אתר.
 • בחינת בקשה לאומית


  הוראות העבודה כוללות הנחיות לבחינה ראשונה ולבחינה שנייה של של בקשה לאומית. לצידן מופיעות גם הנחיות לבחינת ציונים גיאוגרפיים במסגרת סימן מסחר.