בחינת בקשת סימן מסחר - על אתר

 
בהתאם לסעיף 22 ג' לתקנות סימני המסחר, 1940, רשאי מבקש להגיש בקשה לבחינה מזורזת של הבקשה, אם בידיו נימוקים סבירים לכך. הוראות העבודה מפרטות בין היתר מהם הנימוקים הסבירים להגשת בקשה על אתר.