בחינת בקשה לאומית

 
הוראות העבודה כוללות הנחיות לבחינה ראשונה ולבחינה שנייה של של בקשה לאומית. לצידן מופיעות גם הנחיות לבחינת ציונים גיאוגרפיים במסגרת סימן מסחר.