בחינת בקשה בינלאומית

 
הוראות העבודה לבחינת בקשה בינלאומית כוללות הנחיות לבחינה ראשונה ולבחינה שנייה של של בקשה בינלאומית . לצידן מופיעות גם הנחיות לבחינת ציונים גיאוגרפיים במסגרת סימן מסחר.