פניות לחיפוש מידע

 

​הלשכה מעניקה "שירותי חיפוש" לאיתור סימנים דומים/זהים בכפוף לתשלום אגרה קבועה. פניית הלקוח ללשכה בבקשה לערוך חיפוש כזה, מכונה  בשם "פנייה לחיפוש מידע". הוראות העבודה כוללות הנחיות לעריכת החיפוש (מילולי ודמויות).