טפסים ותשלומים

 
  • טפסים

    באתר סימני מסחר מרוכזים כל טפסי השירות הניתנים על ידי אגף סימני מסחר.

    להרחבה
  • תשלומים ואגרות

    באתר סימני מסחר מוצגים תשלומי אגרות בגין שירותים הניתנים על ידי הרשות.​

    להרחבה