טבלת אגרות

 
​רשימת אגרות מחלקת PCT מעודכנת לתאריך 01/03/2019​​​​​​​

 
תוצאות 17-11 מתוך 17 תוצאות
תוצאות 17-11 מתוך 17 תוצאות
להרחבהכותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדתעריף 2019ממויין לפי תעריף 2019 בסדר יורדמקוון  
אגרת חיפוש בלשכת הפטנטים בארה"ב - יישות שאינה קטנה / זעירה (ישות קטנה 1040$ ישות זעירה 520$)

2,080$​

קישור לאגרת חיפוש בלשכת הפטנטים בארה"ב  -  יישות שאינה קטנה / זעירה                      (ישות קטנה 1040$ ישות זעירה 520$)
תעריף : אגרת חובה. הסכום ייקבע בהתאם לרשות שנבחרה. המבקש חייב לציין רשות חיפוש אחת בה הוא בוחר לבצע את החיפוש הבינלאומי. האגרה מועברת על ידי המשרד המקבל לרשות החיפוש עבור ביצוע החיפוש הבינלאומי והפקת דו"ח חיפוש יחד עם חוות דעת כתובה. פירוט פעולות רשות החיפוש ניתן למצוא תחת "אודות". גובה אגרת החיפוש בארה"ב נקבע לפי סוג הישות: ישות רגילה (שאינה קטנה או זעירה) תשלם את מלוא הסכום. ישות קטנה תשלם חצי מהסכום המלא. ישות זעירה תשלם רבע מהסכום המלא. לפרטים נוספים אודות הזכאות ולביסוס של 'מעמד ישות קטנה' ו 'מעמד ישות זעירה', ראה 37 CFR § 1.27 ו-1.29 (עמודים R-41 ו-R-47), בהתאמה ב:
אגרות בחינה מוקדמת ברשות הפטנטים הישראלי

1529 ₪ ​   ​

קישור לאגרות בחינה מוקדמת ברשות הפטנטים הישראלי
לאחר קבלת דו"ח חיפוש וחוות הדעת הכתובה, למבקש יש אפשרות לפנות לרשות הבחינה ולבקש בחינה של בקשת הפטנט הבינלאומית. בשלב הזה ניתן להגיש תיקונים ושינויים לרוב חלקי הבקשה. הפנייה והתשלום יעשו ישירות לרשות שנבחרה.
אגרת טיפול לבחינה מוקדמת ברשות הפטנטים הישראלי

739 ₪​

קישור לאגרת טיפול לבחינה מוקדמת ברשות הפטנטים הישראלי
הסכום מועבר על ידי רשות הבחינה ללשכה הבינלאומית עבור טיפול, פרסום והפצת דו"ח הבחינה.
אגרת בחינה מוקדמת בלשכת הפטנטים האירופאית

1,830€​​

קישור לאגרת בחינה מוקדמת בלשכת הפטנטים האירופאית
לאחר קבלת דו"ח חיפוש וחוות הדעת הכתובה, למבקש יש אפשרות לפנות לרשות הבחינה ולבקש בחינה של בקשת הפטנט הבינלאומית. בשלב הזה ניתן להגיש תיקונים ושינויים לרוב חלקי הבקשה. הפנייה והתשלום יעשו ישירות לרשות שנבחרה.
אגרת טיפול לבחינה מוקדמת בלשכת הפטנטים האירופאית

176€

קישור לאגרת טיפול לבחינה מוקדמת בלשכת הפטנטים האירופאית
הסכום מועבר על ידי רשות הבחינה ללשכה הבינלאומית עבור טיפול, פרסום והפצת דו"ח הבחינה.
אגרת בחינה מוקדמת בלשכת הפטנטים בארה"ב - יישות שאינה קטנה / זעירה (ייישות קטנה 300$ ישות זעירה 150$)

600$​​

קישור לאגרת בחינה מוקדמת בלשכת הפטנטים בארה"ב - יישות שאינה קטנה / זעירה  (ייישות קטנה 300$ ישות זעירה 150$)
לאחר קבלת דו"ח חיפוש וחוות הדעת הכתובה, למבקש יש אפשרות לפנות לרשות הבחינה ולבקש בחינה של בקשת הפטנט הבינלאומית. בשלב הזה ניתן להגיש תיקונים ושינויים לרוב חלקי הבקשה. הפנייה והתשלום יעשו ישירות לרשות שנבחרה.
אגרת טיפול לבחינה מוקדמת בלשכת הפטנטים בארה"ב

​203 $​

קישור לאגרת טיפול לבחינה מוקדמת בלשכת הפטנטים בארה"ב
הסכום מועבר על ידי רשות הבחינה ללשכה הבינלאומית עבור טיפול, פרסום והפצת דו"ח הבחינה.
לעמוד הראשון הקודם
12
הבא