טבלת אגרות

 
​רשימת אגרות מחלקת PCT מעודכנת לתאריך 01/09/2018​​​

 
תוצאות 10-1 מתוך 18 תוצאות
תוצאות 10-1 מתוך 18 תוצאות
להרחבהכותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדתעריף 2018ממויין לפי תעריף 2018 בסדר יורדמקוון  
אגרת מסירה

550​​​​​₪

קישור לאגרת מסירה
אגרת חובה. אגרת המסירה משולמת עבור הטיפול בבקשה על ידי המשרד המקבל הישראלי הכולל את בחינת התיק באופן פורמאלי, הנפקת דו"חות שונים למבקש, העברת עותקים לרשויות הבינלאומיות, תשלומים וטיפול בכל נושא שעולה בתיק לאורך כל חייו בשלב הבינלאומי.
הנפקת מסמך בכורה ישראלי (עד 100 עמודים)

₪86 ​​

קישור להנפקת מסמך בכורה ישראלי (עד 100 עמודים)
במידה ודין הקדימה המבוקש הוא ישראלי המחלקה גובה אגרה עבור הכנת עותק מאושר של הבקשה הקודמת. האגרה כוללת – צילום/סריקת הבקשה הקודמת, השוואת העותק למקור לוודא זהות, השוואת הנתונים לכתוב בבקשת ה-PCT ומתן תוקף רשמי (חתימת הרשם) על העותק. האגרה תגבה רק במקרה ויש דין קדימה ישראלי ותחושב בהתאם לכמות העותקים הנדרשת.
אגרת ההגשה הבינלאומית

$​1,366

קישור לאגרת ההגשה הבינלאומית
אגרת חובה. האגרה מועברת על ידי המשרד המקבל ללשכה הבינלאומית עבור הטיפול בתיק ופרסומו. פירוט פעולות הלשכה הבינלאומית ניתן למצוא תחת "אודות".
אגרת יתר (לכל עמוד בבקשה מעל ל -30 עמודים)

$ 15​​

קישור לאגרת יתר (לכל עמוד בבקשה מעל ל -30 עמודים)
אגרה הנגבית עבור כל עמוד בבקשה מעבר ל-30 עמודים הראשונים.
הנחת הגשה אלקטרונית * בפורמט PDF (גוף הבקשה וה- Request בפורמט PDF)

$ 103​​

קישור להנחת הגשה אלקטרונית * בפורמט PDF (גוף הבקשה וה- Request בפורמט PDF)
הגשת הבקשה בתצורה אלקטרונית, בפורמט מקודד, של העתירה והתקציר (הגשה באמצעות PCT-EASY) + עותק 1 מודפס על נייר – הנחה בגובה 100 פרנקים שוויצריים.
הנחת הגשה אלקטרונית * (גוף הבקשה בפורמט PDF וה- Request בפורמט XML)

$ 205

קישור להנחת הגשה אלקטרונית * (גוף הבקשה בפורמט PDF וה- Request בפורמט XML)
בהגשה אלקטרונית, שהעתירה בפורמט מקודד (XML) וגוף הבקשה בפורמט PDF– הנחה בגובה 200 פרנקים שוויצריים.
הנחת הגשה אלקטרונית * בפורמט XML (ה-Request וגוף הבקשה בפורמט XML)

$ 308​​

קישור להנחת הגשה אלקטרונית * בפורמט XML (ה-Request וגוף הבקשה בפורמט XML)
בהגשה אלקטרונית, שהעתירה יחד עם גוף הבקשה (תיאור, תביעות ותקציר) בפורמט מקודד ((XML שהוכן באמצעות PCT-SAFE editor)) – הנחה בגובה 300 פרנקים שוויצריים.
אגרת חיפוש בלשכת הפטנטים האירופאית

$ 2095

קישור לאגרת חיפוש בלשכת הפטנטים האירופאית
אגרת חובה. הסכום ייקבע בהתאם לרשות שנבחרה. המבקש חייב לציין רשות חיפוש אחת בה הוא בוחר לבצע את החיפוש הבינלאומי. האגרה מועברת על ידי המשרד המקבל לרשות החיפוש עבור ביצוע החיפוש הבינלאומי והפקת דו"ח חיפוש יחד עם חוות דעת כתובה. פירוט פעולות רשות החיפוש ניתן למצוא תחת "אודות".
אגרת חיפוש בלשכת הפטנטים בארה"ב - יישות שאינה קטנה / זעירה (ישות קטנה 1040$ ישות זעירה 520$)

2,080$​

קישור לאגרת חיפוש בלשכת הפטנטים בארה"ב  -  יישות שאינה קטנה / זעירה                      (ישות קטנה 1040$ ישות זעירה 520$)
תעריף : אגרת חובה. הסכום ייקבע בהתאם לרשות שנבחרה. המבקש חייב לציין רשות חיפוש אחת בה הוא בוחר לבצע את החיפוש הבינלאומי. האגרה מועברת על ידי המשרד המקבל לרשות החיפוש עבור ביצוע החיפוש הבינלאומי והפקת דו"ח חיפוש יחד עם חוות דעת כתובה. פירוט פעולות רשות החיפוש ניתן למצוא תחת "אודות". גובה אגרת החיפוש בארה"ב נקבע לפי סוג הישות: ישות רגילה (שאינה קטנה או זעירה) תשלם את מלוא הסכום. ישות קטנה תשלם חצי מהסכום המלא. ישות זעירה תשלם רבע מהסכום המלא. לפרטים נוספים אודות הזכאות ולביסוס של 'מעמד ישות קטנה' ו 'מעמד ישות זעירה', ראה 37 CFR § 1.27 ו-1.29 (עמודים R-41 ו-R-47), בהתאמה ב:
אגרת בחינה מוקדמת בלשכת הפטנטים האירופאית

1,830€​​

קישור לאגרת בחינה מוקדמת בלשכת הפטנטים האירופאית
לאחר קבלת דו"ח חיפוש וחוות הדעת הכתובה, למבקש יש אפשרות לפנות לרשות הבחינה ולבקש בחינה של בקשת הפטנט הבינלאומית. בשלב הזה ניתן להגיש תיקונים ושינויים לרוב חלקי הבקשה. הפנייה והתשלום יעשו ישירות לרשות שנבחרה.
 
12
הבא לדף אחרון