אתר ההגשה המקוון

 
​רשות הפטנטים שמחה להודיע על שדרוג מערכת ההגשה המקוונת של בקשות פטנט בינלאומיות והרחבתה להגשת מסמכים נוספים, מתן אפשרות קבלת מסמכים ושוברי תשלום ממחלקת PCT בדואר אלקטרוני וכן אפשרות צפייה בתיק. כך, ניתן ליהנות מתהליך מקוון מלא, ללא כל שימוש בנייר.​​​

​בקשות בינלאומיות חדשות​ ניתן להגיש גם ללא תעודה אלקטרונית ("כרטיס חכם"). פעולות נוספות, כגון הגשת מסמכים באתר וצפייה בבקשות קיימות, דורשות הזדהות באמצעות כרטיס חכם. מידע בנוגע לכרטיס חכם ורכישתו ניתן למצוא בקישור זה.

ניתן להגיש בקשות בינלאומיות חדשות באתר ההגשה המקוון של מחלקת PCT  ללא צורך בכרטיס חכם באמצעות מערכת ePCT של WIPO, בנוסף לתוכנת PCT-SAFE.

באפשרות המבקשים להשתמש במערכת ה-ePCT כדי ליצור קובץ המכיל טופס עתירה (Request) מאושר ולאחר מכן לשלוח את הקובץ באופן אלקטרוני למשרד המקבל הישראלי (RO/IL) יחד עם הבקשה הבינלאומית באמצעות אתר ההגשה המקוון של מחלקת PCT.

קובץ אשר יכיל את טופס העתירה בפורמט מקודד (xml), יזכה את המבקש בהנחה על אגרת ההגשה הבינלאומית כפי שמצוין בפריט 4ב של לוח אגרות PCT.

השימוש בקובץ של ePCT עדיין ידרוש  הכנת כל חלקי הבקשה והמסמכים האחרים בנפרד וכן העלאתם בנפרד לאתר ההגשה המקוון של רשות הפטנטים, זאת על מנת לעמוד בסעיף 91 לחוק הפטנטים, תשכ"ז 1967. סעיף זה מציב מגבלות על הגשת בקשות לפטנט הנוגעות לביטחון המדינה מחוץ לגבולות ישראל, מאחר והמידע המוזן במערכת ePCT (לרבות שם האמצאה) מאוחסן על השרתים של הלשכה הבינלאומית אשר נמצאים מחוץ לגבולות המדינה.

לאחר הגשת בקשה באתר, יישלח דואר אלקטרוני לגבי סטאטוס קליטת הבקשה לכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש באתר וכן הודעת SMS (מסרון - ע"פ הגדרת המשתמש). באם הטעינה הצליחה, הודעת הסטאטוס תכלול את מספר הבקשה ותאריך ההגשה הבינלאומיים.

במקביל, ימשיך המשרד המקבל הישראלי לקבל בקשות ומסמכים המוגשים על גבי נייר או על גבי מדיה דיגיטלית, כפי שנעשה עד היום, בהתאם לבחירתו של המבקש.

לשם שיפור השירות לציבור המבקשים, בעת הכנת הבקשה בתוכנות PCT SAFE / ePCT, יכול המבקש לבקש את קבלתם של המסמכים מהרשות באמצעות דואר אלקטרוני (בלבד או בנוסף לנייר).

שוברי התשלום יופקו בפורמט PDF ולא כשובר מגנטי, וניתן יהיה לקבלם באמצעות דואר אלקטרוני, כפי שהוגדר בטופס העתירה. עם זאת, ניתן יהיה לקבל שוברים מגנטיים לתשלום בדואר באמצעות פנייה למחלקה דרך האתר.