חוזרי רשם

 

​חוזרי רשם PCT


תוצאות 6-1 מתוך 6
 • ​עדכונים בנוגע לבקשות PCT
  מ.נ. 17bulletPCTbulletמאיר נועם
  ​הודעה בדבר צירוף חוות דעת בכתב written opinion לדו"ח החיפוש הבינלאומי.​
  ​בטל למעט סעיפים 1, 2, 8 .

 • ​אחידות האמצאה
  מ.נ. 12bulletPCTbullet
  ​בחינת אחידות האמצאה לפי כלל 13 של אמנת ה-PCT (לא חל על ביוטכ' – שם חל חוזר מ.נ. 40).
  ​​חוזר זה בוטל בחוזר רשם 034/2017

 • ​בקשות בינלאומיות לפטנט לפי אמנת ה- PCT (כולל סימני מהדורה)
  019/2012​ - פטנטיםbulletPCTbullet28/01/2016bulletאסא קלינג
  ​קביעת דרישת פורמליות לכניסה לשלב לאומי ואופן הגשת עותק מהבקשה על גבי התקן הנועד לאחסון חומר מחשב. חוזר זה מבטל את חוזרי הרשם מ.נ. 27 מיום 17.8.2004, מ.נ. 34 מיום 18.10.2004, מ.נ. 41 מיום 20.2.2005, ו-מ.נ. 52 מיום 19.2.2007.
  Microsoft Word

 • ​שימוש בתוצאות חיפוש קודם עבור בקשות בינלאומיות
  ​מ.נ. 68bulletPCTbullet09/12/2008bulletמאיר נועם
  ​לבקשת המבקש יערכו בוחני רשות הפטנטים בנוסף לדו"ח בוחן, דו"ח חיפוש בשפה העברית במתכונת דומה לדו"ח החיפוש הבינ"ל. לפי תיקונים לאמנת ה-PCT יכול מבקש לבקש מרשות החיפוש לקחת בחשבון דו"חות חיפוש קודמים שנערכו גם על ידי משרד לאומי.

 • ​עדכונים בנוגע לבקשות PCT
  מ.ג. 19bulletPCTbullet09/12/2002bulletמשה גולדברג
  ​עדכון בנוגע לאגרות PCT ושינויים באמנה.
  ​החוזר בוטל למעט נושא החלת דין קדימה על מדינות החברות ב-WTO (פסקה 5).

 • ​תחילת פרק ג'1 לחוק הפטנטים...
  58 (מיכאל אופיר)bulletPCTbullet21/05/1996bulletמיכאל אופיר
  ​הודעה על הצטרפות לאמנת ה-PCT וכניסתם לתוקף של שינויי החוק והתקנות הקשורים להצטרפות.
  ​למעט הסעיף המתייחס לגובה האגרות