מחלקת בחינות פורמליות - פטנטים

 

המחלקה מטפלת בפתיחת בקשות חדשות לפטנט ובדואר נכנס מגוון, בקליטתם וסריקתם לתוך המערכת התפעולית שלה ובכך יוצרת תיק אלקטרוני.

המחלקה עוסקת גם בחידושי פטנטים, הארכות מועד, החזרי תוקף, צילומי מסמכים ואישורם, ניהול פנקס ורשימת עורכי הפטנטים ועוד.

המחלקה נותנת מידע והסבר בכל הקשור להגשת מסמכים ובכל נושא רלוונטי אחר.


קבלת קהל

בימים א עד ה
בין השעות 08:30 ל-13:30


טלפון

02-5651666 שלוחה 2


פקס

02-5651641


דוא”ל 

בעלי תפקידים

מזכירות פטנטים