אודות מחלקת הפטנטים

 
למחלקת הפטנטים של הרשות מוגשות בקשות לפטנטים מכל העולם. כל בקשה מופנית לתחום האמצאה אליו משתייכת ועתידה להיבחן על ידי בוחן שהוא מהנדס או אקדמאי המתמחה באותו תחום. אם  עונה הבקשה על דרישות החוק, היא תזכה למתן פטנט.
שאר תפקידי בוחני הפטנטים ודרכי עבודתם מוגדרים בהוראות העבודה המפורסמות באתר.

בשעות הקבלה ניתן לעיין בספרית הרשות, בפירוטי בקשות הפטנטים ובתקצירים המסודרים לפי התחום הטכנולוגי.
שימו לב- רוב החומר כתוב בשפה אנגלית. כמו כן, ניתן לקבל מידע על פטנטים שנרשמו ופרטים מצומצמים על בקשות פטנטים.
 
  • שעות הקבלה הם מיום ראשון עד חמישי בין 13:30-8:30, למעט ערבי שבתות וחגים.

 

הדרכה כללית בעניין הגשת בקשות פטנטים ניתן לקבל מעובדי רשות הפטנטים בשעות הקבלה, או בפנייה בכתב. 
חשוב לציין כי עובדי רשות הפטנטים אינם רשאים לתת ייעוץ משפטי.

 

לתשומת לבם של ממציאים, יזמים וחברות הזנק בראשית דרכן:

המעוניינים להביא רעיון טכנולוגי חדש לידי מימוש עיסקי, מוזמנים להיעזר בקישור אשר יפנה לאתר לשכת המדען הראשי ויאפשר לקבל מידע אודות קידום הפטנט לכדי מיזם טכנולוגי תוך שילוב ההגנה על הקניין הרוחני.