בקשות חדשות

 

​לפניכם ריכוז דו"ח מצב אודות בקשות חדשות הנבחנות ע"י צוותי הבוחנים במחלקת הפטנטים.

הדו"ח מתפרסם אחת לרבעון.


דו"ח זה מאפשר לכם לבדוק האם בקשתכם עומדת לבחינה או שטרם נבחנה בהתאם לסיווג הבקשה המצוי במאגר רשות הפטנטים. על פי סיווג זה, ניתן גם לדעת לאיזה צוות שייכת הבקשה.

 

ניתן לעיין בפרטי בקשה על ידי הקשת מספרה באתר מאגר רשות הפטנטים

 

במידה וישנה בקשה שלפי הטבלה תוכננה להיבחן וטרם נבחנה, יש לבדוק את סיווג הבקשה ולפנות אל ראש הצוות האחראי על אותו סיווג.
ניתן לבצע פנייה לראש הצוות באמצעות לחיצה על שמו בטבלה.


רשימת הסיווגים מופיעה בקישור לצפיית סיווגים הנמצא בראש כותרת של כל צוות (מימין לתאריך ההגשה של הבקשות שנבחנו בחודש הדו"ח).


לתשומת לבכם, ייתכן ובקשות שהוגשו מאוחר יותר נבחנו לפני בקשות שהוגשו קודם לכן, זאת עקב הגשה מאוחרת של מכתב תגובה להודעה לפי סעיף 18 לחוק ו/או השהיית בחינה שאושרה לבקשה.

  • הציבור מתבקש להתריע במידה וקיימות בקשות אשר לפי הטבלה היו אמורות להיבחן וטרם נבחנו.
תוצאות 10-1 מתוך 31 תוצאות
תוצאות 10-1 מתוך 31 תוצאות
דו"חממויין לפי דו"ח בסדר יורדתאריךממויין לפי תאריך בסדר יורדקובץ  
יוני 201930-06-2019קובץ מסמך
מרץ 201914-04-2019קובץ מסמך
דצמבר 201815-01-2019קובץ מסמך
ספטמבר 201820-09-2018קובץ מסמך
יוני 201828-06-2018קובץ מסמך
מרץ 201829-03-2018קובץ מסמך
דצמבר 201731-12-2017קובץ מסמך
ספטמבר 201728-09-2017קובץ מסמך
יוני 201704-07-2017קובץ מסמך
מרץ 201730-03-2017קובץ מסמך
 
הבא לדף אחרון