בקשות חוזרות

 
לפניכם רכיב חיפוש המציג ​דו"ח מצב אודות התקדמות בבחינת בקשות חוזרות.

  • הרכיב מאפשר חיפוש על פי מספר הבקשה או על פי שם הבוחן. תוצאות החיפוש מציגות את מיקום הבקשה בתור אצל הבוחן. חשוב להדגיש כי מיקום זה מהווה אינדיקציה כללית בלבד המסתמכת על מועד הגשת תשובת המבקש להודעה האחרונה על הליקויים שבבקשה.

 

חשוב לציין כי במקרים מיוחדים, הנהלת הרשות רשאית להורות לבוחן לשנות את סדר הבחינה החוזרת של בקשה לפטנט.

מקרא:

  • תאריך כניסה לתור - תאריך קבלת מכתב תגובה מהמבקש העונה על הערות הבוחן.
  • זמן המתנה - זמן ההמתנה בחודשים, מתאריך כניסת הבקשה לתור.

 

איתור בקשה חוזרת
תאריך כניסה לתור
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.