סיווג סחורות

 
להלן רשימת סיווג הסחורות שנכנסה לתוקפה ביום 13/06/2013 עבור בקשות למדגמים, על פיה יש לפעול מיום תכולתה.
תשומת לבכם שבעל זכות מדגם אשר הגיש בקשה לרישומו ובקשתו טרם נתקבלה, רשאי לתקן את בקשתו כדי שהמדגם יסווג לפי הסוגים והתת-סוגים המפורטים בתקנות אלה:
 
להלן נוסח סיווג הסחורות הישן:

sivugold.docסיווג סחורות - נוסח ישן