סיווג סחורות

 

להלן נוסח סיווג הסחורות תוספת שלישית תיקון תשפ"א, שנכנסה לתוקפה ביום 1/1/2020​:


להלן נוסח סיווג הסחורות תוספת שלישית תיקון תשע"ט
להלן נוסח סיווג הסחורות תוספת שלישית תיקון תשע"ג:


להלן נוסח סיווג הסחורות הישן: