חוק העיצובים, פקודה ותקנות

 

להלן חוק העיצובים, פקודת הפטנטים והמדגמים ותקנות המדגמים:​​