חוק העיצובים, תקנות העיצובים, פקודה ותקנות המדגמים

 

להלן חוק העיצובים, תקנות העיצובים, פקודת הפטנטים והמדגמים ותקנות המדגמים:​​