הוראות עבודה – הנחיות לבחינת בקשה למדגם

 

​להלן הוראות העבודה לבחינת בקשה למדגם המנוסחות כהוראות עבודה בהתאם לתקן ISO-9001:


 

תוצאות 10-1 מתוך 10 תוצאות
תוצאות 10-1 מתוך 10 תוצאות
כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדקובץ  
בחינת בקשה לרישום עיצוב/מדגםקובץ וורד
בחינת בקשה לרישום עיצוב/מדגם - כולל סימני מהדורהקובץ וורד
נספח ב' - הנחיות לבחינת בקשה לרישום עיצוב/מדגם קובץ וורד
נספח ב' - הנחיות לבחינת בקשה לרישום עיצוב/מדגם - כולל סימני מהדורהקובץ וורד
נספח ג' - מהו מדגם והתנאים לרישומוקובץ וורד
נספח ג' - מהו מדגם והתנאים לרישומו - כולל סימני מהדורהקובץ וורד
נספח ד' - תיאור חזותיקובץ וורד
נספח ד' - תיאור חזותי - כולל סימני מהדורהקובץ וורד
נספח ה' - הגדרת עיצוב בחוק העיצובים ותנאי הכשירות לרישומו קובץ וורד
נספח ו' - הוראות לחיפוש פרסום קודם בעיצוב/מדגםקובץ וורד