הוראות עבודה – הנחיות לבחינת בקשה למדגם

 

​להלן הוראות העבודה לבחינת בקשה למדגם המנוסחות כהוראות עבודה בהתאם לתקן ISO-9001:


 

תוצאות 9-1 מתוך 9 תוצאות
תוצאות 9-1 מתוך 9 תוצאות
כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדקובץ  
הוראות עבודה לבחינת בקשה למדגםקובץ וורד
הוראות עבודה לבחינת בקשה למדגם - כולל סימני מהדורהקובץ וורד
נספח ב' - הנחיות לבחינת בקשה למדגםקובץ וורד
נספח ב' - הנחיות לבחינת בקשה למדגם - כולל סימני מהדורהקובץ וורד
נספח ג' - מהו מדגם והתנאים לרישומוקובץ וורד
נספח ג' – מהו מדגם והתנאים לרישומו – כולל סימני מהדורה.קובץ וורד
נספח ד' - תיאור חזותיקובץ וורד
נספח ד' - תיאור חזותי - כולל סימני מהדורה קובץ וורד
נספח ה' – הגדרת עיצוב בחוק העיצובים ותנאי הכשירות לרישומוקובץ וורד