הגשה מקוונת

 

רשות הפטנטים שמחה להודיעכם החל מיום 29 בדצמבר 2016 נכנסו לתקפן תקנות המדגמים (תיקון) התשע"ז-2016 המאפשרות לציבור הגשה מקוונת מלאה של כלל המסמכים, ההודעות והבקשות למחלקת מדגמים.


תיקון התקנות מסדיר את אופן ההגשה האלקטרונית של בקשות למדגם, מסמכים והודעות לפי הפקודה והתקנות באתר ההגשה וקביעת חובת הזדהות בעת ההגשה.​​

 

תשומת הלב מופנית לכך כי תוך שישה חודשים ממועד התחילה תחול חובת הגשה אלקטרונית של המסמכים למחלקת מדגמים על עורכי הדין ועורכי הפטנטים וכן על מבקשים שהם תאגידים. אדם פרטי יוכל להמשיך להגיש מסמכים כאמור בנייר.

חלק מהפניות מצריכות הזדהות באמצעות כרטיס חכם. יצוין כי הגשת בקשה לרישום מדגם וכן תשלום אגרת חידוש בגין מדגמים רשומים אינם דורשים הזדהות באמצעות כרטיס חכם אלא רישום לאתר בלבד.

לנוחותכם, ניתן לצפות בסרטוני ההדרכה שבדף זה  על מנת לקבל הסבר הנוגע לאופן הרישום לאתר ולגבי אופן השימוש באתר ההגשה המקוון. יובהר כי המצגות הינן להמחשה בלבד ואינן כוללות את כלל המסכים והאפשרויות באתר המקוון.

 

כמו כן, ניתן למצוא הסבר בנושא כרטיסים חכמים וחתימה אלקטרונית בפורטל השירות והמידע הממשלתי בדף זה הכולל פירוט גם באשר לגורמים המאשרים המסחריים השונים.​

 

תשובות לשאלות נפוצות ניתן למצוא כאן.

 

מחלקת מדגמים עומדת לרשותכם בשאלות והבהרות.
 
שאלות בנושא אופן השימוש באתר ההגשה המקוון והצעות לשיפור ניתן להפנות לבוחן המדגמים יונתן קו JonathanK@justice.gov.il.