שאלות ותשובות

 

תשובות לשאלות שכיחות בנושא מדגמים וההגנה עליהם

 • ​אם יש לכם חפץ או מוצר תעשייתי שיש לו צורה, עיצוב או קישוט בולט לעין שהוא חדש או מקורי תוכל לרשום עליו מדגם.

  מדגם רשום הוא הגנה שניתנת על ידי רשם הפטנטים והמדגמים בהתאם לפקודת הפטנטים והמדגמים ונרשם בפנקס המדגמים.
 • ​עליכם להגיש בקשה למדגם כמפורט במדריך למבקש מדגם לרשם הפטנטים והמדגמים בצורה הנדרשת בפקודה ותקנות המדגמים.
 • ​אם תגישו את הבקשה ללשכה בעצמכם עליכם לשלם אגרה כמפורט באגרות מדגמים.

  אם תמנו עורך פטנטים שיגיש את הבקשה בשבילכם, עליכם לסכם איתו את נושא שכר הטירחה, נוסף על האגרות.
 • ​שלושה חודשים מהגשת הבקשה מתחיל תהליך הבחינה. המשך הבחינה תלוי בתוצאות הבחינה, ובאפשרותכם להשיב על השגות הבוחן. בהתאם לתקנות ניתן למבקש להשלים את בקשתו בתוך 12 חודשים מתחילת הבחינה .תקופת השלמת הבקשה ניתנת לארכה של שלושה חודשים נוספים בכפוף לאגרת פיגור.

  אם לא תושלם הבקשה עד מועד זה, הבקשה תיסגר. לאחר שמתקבלת הבקשה הנתונים הביבליוגרפיים (אך לא הדמות של המדגם) מתפרסמים ביומן הפטנטים והמדגמים שמופיע כל חודש .
 • ​זכותכם להגיש את הבקשה בעצמכם. עובדי המחלקה ידריכו אתכם בעת הגשת הבקשה כדי שתוכלו לעמוד בדרישות הפורמליות. בהמשך, בשלב הבחינה, יסבירו לכם עובדי המחלקה את השגותיהם על הבקשה אם קיימת אי הבנה.

  עם זאת כדי לשמור על זכויותיכם ולקבל את ההגנה הראויה למדגם שלכם, רצוי להעסיק עורך פטנטים או עורך דין המתמצא בנושא. עורך הפטנטים מוסמך לייעץ לכם על מהותה והיקפה של ההגנה שתוכלו לקבל על מדגם ואיך לפעול כדי להשיג אותה.
 • ​עורך פטנטים הוא בעל מקצוע באחד מהמקצועות הטכנולוגיים, שעבר התמחות ובחינות ונרשם בפנקס עורכי הפטנטים.
 • על עורך הפטנטים מוטלת האחריות לדאוג לעניין לקוחותיו. עורך פטנטים שיתרשל או ימעל בתפקידו צפוי לקבל עונש שיקבע על ידי ועדת משמעת.​
 • עורך הפטנטים הוא בעל מקצוע חופשי הנותן שירותים תמורת תשלום. תוכלו לשקול את עלות שירותיו לעומת התועלת שלכם.
  אין פיקוח על שכ"ט של עורך פטנטים.
 • ​רשות הפטנטים אינה ממליצה על עורכי פטנטים. אפשר לגשת לכמה מהם, לבדוק את תחום ההתמחות שלהם, לבדוק כמה שנים הם רשומים בפנקס עורכי הפטנטים ולהשוות מחירים.
 • ​במקרים חריגים בלבד תשקול מחלקת המדגמים את האפשרות להקדים את בחינת בקשת המדגם. מדובר בנסיבות יוצאות דופן כגון ,מדגם שניתן להשתמש בו רק במהלך חג ההולך ומתקרב או כאשר ניתן להוכיח שמעתיקים את מוצר נושא המדגם. את העובדות המצדיקות הקדמת הבחינה יש לתמוך באמצעות תצהיר מטעם המבקש.(ראה חוזר רשם מס' מ.ג. 10).
 • אפשר להגיש בקשה למדגם גם אם לא בניתם דגם של חפץ נושא המדגם.
  הבחינה מתבססת על שרטוטים שמתארים את העיצוב החדש. אם נימצא ברשותכם החפץ המוגמר, אפשר להגיש הצילומים שלו. בשום מקרה אין להביא או לשלוח את האב-טיפוס ללשכה.
  ניתן להגיש את המסמכים הדרושים לבקשה למדגם בדואר בלי להגיע ללשכה.
 • ​אין זה בסמכות הרשות ואין לעובדיה ידיעות מוסמכות בנושא.
 • לא. עליכם להגיש בקשת מדגם נפרדת לכל מדינה שאתם מעוניינים לקבל בה הגנה. הלשכה איננה משרד קבלה לבקשות המיועדות למדינות אחרות. אם תגישו בקשה באחת המדינות החתומות באמנה בין-לאומית, תוכלו לתבוע את תאריך הגשת המדגם בישראל .כדי לממש זכות זו, עליכם לדרוש מהלשכה הכנה של 'מסמך בכורה' (ראה את התדריך) שעליו תוכלו לבסס את הבקשה בחו"ל.​
 • יש לערוך חיפוש למטרה זו. חלק מהחיפוש תוכלו לעשות בעצמכם בספרייה של רשם הפטנטים והמדגמים. בספרייה ניתן לעשות חיפוש במדגמים שנרשמו בתחום של הדגם שלכם.
  הדגם שלכם חייב להיות חדש בישראל בלבד. אין דרישה לחידוש עולמי כמו ברישום פטנטים.​
 • עובדי הלשכה יתנו הדרכה כללית. אין הם נותנים ייעוץ משפטי או טכני ואינם מביעים דעה מראש אם יש סיכוי לרשום את המדגם. עובדי הלשכה מחויבים בשמירת סודיות.​