מערכת נמל"ה – נתונים ומדדים לעיון הציבור

 
בדף זה יוצגו דוחות ועדכונים שוטפים הנוגעים להיבטים שונים של פעילות רשות הפטנטים.​

מטרת הדף הינה לקדם שקיפות ולהנגיש את מירב המידע לציבור הרחב.

 

נשמח לקבל מהציבור הצעות לסוגי דוחות ומידע להצגה במדיום זה. הצעות ניתן לשלוח לכתובת הדוא"ל: YaelFa@justice.gov.il.