הגשה מקוונת

 
רשות הפטנטים רואה במעבר לעבודה מקוונת מלאה שיפור משמעותי לציבור וחלק מהצעדת כלל מערכות המידע של הרשות לקדמת הטכנולוגיה. במסגרת זו מעמידה הרשות בפני ציבור המבקשים אפשרויות הגשה מתקדמות דרך אתר הרשות. ​

באמצעות האתר ניתן להגיש בקשות, מסמכים והודעות בנוגע לפטנטים, סימני מסחר ובקשות PCT.

 

 

למעבר למערכות ההגשה המקוונות של המחלקות השונות: