משרות פנויות ברשות הפטנטים

 
​בדף זה יתפרסמו כל המשרות המוצעות ברשות הפטנטים, הכוללות משרות קבועות וזמניות, משרות בהליך מכרזי, ללא הליך מכרזי ומשרות סטודנט. ​

יצוין כי רשות הפטנטים אינה מגייסת עובדים באופן ישיר, אלא באמצעות שירותי נציבות שירות המדינה (חשוב לדעת: רשות הפטנטים כפופה למשרד המשפטים).