רשם המתווכים

 

אודות

היחידה "רשם המתווכים" קיימת משנת 1996 לצורך ביצוע חוק המתווכים והתקנות לפיו ותפקידיה העיקריים לקיים בחינות רישוי, להעניק רישיונות ולנהל את פנקס המתווכים. בנוסף, בהתאם לחוק חופש המידע התשנ"ט - 1999, מנפיקה היחידה אישורים בעניין מעמדו של אדם/ מתווך מבחינת חוק המתווכים וכן מפרסמת באתר האינטרנט רשימת מתווכים מורשים לעסוק בתיווך.

 

רישיון לתיווך במקרקעין

  • ​רשם המתווכים מקיים בחינות רישוי ומנפיק רישיונות לתיווך במקרקעין. לקראת הענקת הרישיון יוודא הרשם כי המועמד לרישיון עומד בכל התנאים המתחייבים בנוסף לקבלת ציון "עובר" בבחינה.​​​

    דוגמת כרטיס רישוי​​

    ​​​​​​​

רשימת מתווכים מורשים

רשימת מתווכים מורשים לשנת 2018. בטרם ביצוע עסקה יש לוודא תחילה כי המתווך ​רשום בפנקס בעלי רשיונות בתוקף לתיווך במקרקעין.​