רישיון לתיווך במקרקעין

 
​רשם המתווכים מקיים בחינות רישוי ומנפיק רישיונות לתיווך במקרקעין. לקראת הענקת הרישיון יוודא הרשם כי המועמד לרישיון עומד בכל התנאים המתחייבים בנוסף לקבלת ציון "עובר" בבחינה.​​​

דוגמת כרטיס רישוי​​

​​​​​​​

סעיף 5 (א) לחוק המתווכים מונה את 6 התנאים לקבלת הרשיון, למי שהינו:

 1. אזרח או תושב של מדינת ישראל או שהוא תושב חוץ שניתן לו היתר כדין לעבוד בישראל.
 2. מלאו לו 18 שנים.
 3. הוא אינו פושט רגל.
 4. הוא לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה ונסיבותיה אינו ראוי לשמש מתווך במקרקעין.
 5. אם הוא נידון לעונש מאסר בפועל, הוא סיים לשאת את עונשו שישה חודשים לפחות לפני הגשת הבקשה.
 6. הוא עמד בהצלחה בבחינה לקראת קבלת רשיון תיווך במקרקעין (להלן - בחינה). 
 
חשוב לדעת - דין עבודות שירות כדין מאסר רגיל.
 
 ​

ניהול פנקס המת​ווכים

רישום וניהול הפנקס כולל רישום של הפעולות הבאות:  
 1. הענקת רישיון, חידוש רישיון, "התליית רשיון מרצון" ו"הפשרת רישיון" שלילת או התליית רישיון.
 2. הפנקס מהווה בסיס למתן מידע למעוניינים (על פי חוק חופש המידע) אישורים בכתב ותעודות עובד ציבור.
 3. טיפול בתלונות נגד מתווכים.
 
 • רשם המתווכים איננו מוסמך (כאמור) לאכוף את הוראות חוק המתווכים. סמכות זו ניתנה למשטרת ישראל ולרשות לסחר הוגן, משרד התעשייה המסחר והתעסוקה.
 • למבקשים להתלונן נגד מתווך יש לפנות לרשם המתווכים עם פרטי המתווך מספר תעודת זהות או מספר רשיון. רשם המתווכים יפנה את התלונה לרשות לסחר הוגן במשרד המסחר והתעשייה.