פנקס בעלי רשיונות

 

להלן פנקס בעלי רשיונות לתיווך במקרקעין, רשימת מתווכים מורשים לשנת 2019​​​​​​​​​​​​​


בטרם ביצוע עסקה יש לוודא תחילה כי המתווך רשום בפנקס בעלי רשיונות בתוקף לתיווך במקרקעין.