הודעה בדבר משלוח שוברי אגרה חד פעמית בעד רשיון ראשון ורישום בפנקס

 
|13/03/2019 |

במסגרת שיפור השירות לאזרח ומעבר למשרד ללא נייר, לא ישלחו שוברי אגרה חד פעמית בעד רשיון ראשון

ורישום בפנקס.


 • ​במסגרת שיפור השירות לאזרח ומעבר למשרד ללא נייר, לא ישלחו שוברי אגרה חד פעמית בעד רשיון ראשון ורישום בפנקס לתשלום בדואר.
  ניתן לשלם את האגרה על סך 977 ש"ח באמצעות שרת התשלומים הממשלתי .
 • לידיעתך: רשיונך בתוקף מיום התשלום ועד לסוף השנה דהיינו עד לתאריך  31.12.2019.
 • לאחר תשלום האגרה ישלחו אליך:
  א. תעודת מתווך במקרקעין (בדואר רשום).
  ב. רישיון תיווך במקרקעין (כרטיס רישוי נייד) – ישלח בנפרד תוך 30 יום מביצוע התשלום.
  (אין צורך לשלוח אישור תשלום, התשלום מתעדכן אוטומטית במערכת רשם המתווכים).
 • מצ"ב כתובת האתר להעלאת תמונה בכדי שתוכל לקבל כרטיס רישוי עם תמונה.
  כתובת האתר: https://tagim.polimil.com/justice/ 
  אם אינך מצליח להעלות את התמונה יש לפנות במייל לכתובת : support@polimil.com
 •  כרטיס רישוי עם תמונה ישלח אליך רק לאחר העלאת התמונה.
 • לידיעתך: על פי סעיף 8 (ב) לתקנות המתווכים במקרקעין התשנ"ז – 1997 "תוקפן של תוצאות הבחינה תקף ל-5 שנים בלבד. לא קיבל נבחן רישיון תוך התקופה האמורה, יצטרך לשוב ולהיבחן".