הודעה חשובה לנבחנים בענין נוהל הגשת בקשה להתאמה בבחינה בדיני מתווכים במקרקעין

 
|05/03/2019 |

 להלן נוהל הגשת בקשה להתאמה בבחינת הרישוי של דיני מתווכים במקרקעין:

החל הרישום להגשת בקשה להתאמה בבחינה בדיני מתווכים במקרקעין, לתשומת לבכם, יש חובה לצרף מסמכים התומכים בבקשות שלהלן:
  • בקשות בגין מגבלה רפואית- חובה לצרף מכתב עדכני מאת רופא מומחה והסטוריה רפואית.
  • בקשות בגין לקות למידה/ קשב וריכוז - חובה לצרף אבחון דידקטי בתוקף של עד 7 שנים מיום ביצועו, מבחן ממוחשב TOVA MOXO BRC בטווח של עד 7 שנים מיום הביצוע.
  • עולים חדשים - חובה לצרף תעודת עולה בתוקף (עד 10 שנים).
  • נשים בהריון - חובה לצרף אישור רפואי המעיד על הריון.
  • בני מיעוטים - חובה לצרף אישור ממוסד הלימודים התיכוניים ששפת הלימודים בתיכון לא היתה בעברית.
  • יש לפנות לגב' ליאת פז בכתובת דואר אלקטרוני : hatamot@justice.gov.il.
    יודגש כי יש לשלוח את הבקשה להתאמה עד 30 יום לפני הבחינה.
    לתשומת לבכם: כל בקשה שתתקבל לאחר המועד, לא תטופל!

הגשת בקשה להתאמה