תוצאות בחינה בדיני מתווכים במקרקעין מועד חורף 29.1.2019.

 
|14/02/2019 |

​להלן תוצאות בחינה בדיני מתווכים במקרקעין מועד חורף 29.1.2019

 

תוצאות הבחינה נשלחו אליכם, נא לא להתקשר בעניין זה לרשם המתווכים .