הודעה חשובה - עדכון מועדי בחינות בדיני מתווכים במקרקעין לשנת 2019

 
|07/05/2019 |

להלן עדכון במועדי הבחינות הבאות: מועד קיץ יולי 2019 ומועד סתיו נובמבר 2019