בחינה בדיני מתווכים במקרקעין מועד חורף 29.1.2019

 
|28/10/2018 |

בחינה בדיני מתווכים במקרקעין מועד חורף 2019 תתקיים ביום שלישי, כ"ג שבט תשע"ט 29.1.2019 בשעה 12.00 בצהריים במרכז הקונגרסים הבינלאומי בנייני האומה בירושלים.
 
ההרשמה תחל ביום חמישי, כ"א כסלו תשע"ט 29.11.2018 ותסתיים ביום ראשון כ"ב טבת תשע"ט 30.12.2018.
​​​​​​

טפסים להרשמה (אגרת בחינה לתשלום בבנק הדואר) ניתן לקבל בלשכת רשם המתווכים בכתובת: רחוב בית הדפוס 22, בנין בית עומר, גבעת שאול, ירושלים.
 
  • מומלץ להירשם ולשלם את אגרת הבחינה ע"ס 495 ש"ח דרך מתווכים מקוון.
 
  • שימו לב: אין החזרי אגרה וכן לא ניתן להיבחן בסכום זה במועד אחר. אמות מידה להחזר אגרה הם:
  1. פטירה פתאומית של קרוב משפחה מדרגה ראשונה.
  2. אשפוז ביום הבחינה.
  3. שירות מילואים שלא ניתן לדחייה.
  4. סיבוכים בהריון או לידה.
  5. תאונות.
 
תנאי לדון בבקשות להחזר אגרה במקרים הנ"ל, היא המצאת מסמכים בכתב להוכחת המקרה.
 
  • חובה על כל נבחן לוודא שקיבל זימון לבחינה מרשם המתווכים, מי שלא קיבל זימון עד שבועיים לפני הבחינה, נא ליצור קשר עם רשם המתווכים.
 
  • למשלמים בדואר: חובה לשלוח את טופס ההרשמה לרשם המתווכים לאחר התשלום, בצירוף צילום תעודת זהות.
​רצ"ב החומר המעודכן ללימוד לבחינה:
 
 

מי שאינו מעוניין להדפיס מאתר האינטרנט את החומר לבחינה, יכול לרכוש דרך הוצאת הלכות:

 
לתשומת ליבכם - בשום מקרה לא ניתן יהיה להכניס לבחינה ספרים שנקנו או הורדו מהאתר. ספר החוקים יחולק לנבחנים בבחינה עצמה.