רשם הזוגיות

המרות דת

שרות שניתן ע"י היחידה למי שמבקש לתת נפקות אזרחית להמרת דת שביצע בפני איש דת מוסמך.

להרחבה

מרשם ברית הזוגיות

שרות הניתן לבני זוג הזכאים להירשם/להמחק במרשם ברית הזוגיות בהתאם לחוק ברית הזוגיות.

להרחבה