פרסום הודעה לציבור

 
|25/12/2016 |

בהתאם לסעיף 5 ב' לחוק ברית הזוגיות לחסרי דת, התש"ע-2010, מתפרסמת הודעה לציבור על כל בקשה להרשם במרשם ברית הזוגיות.
 
שמות הזוגות שהגישו בקשה להירשם במרשם ברית הזוגיות: