הגשת בקשה לרישום

 
​בקשה לרישום במרשם הזוגיות תוגש על גבי טופס בקשה בלבד​​

  • את טופס הבקשה, יש למלא בהתאם לנדרש, ובצירוף מלוא המסמכים והמצורפים שנקבעו בתקנות.
    יש לשלוח בדואר רשום בלבד לרשם הזוגיות לפי הכתובת שלהלן: רחוב צאלח א-דין 29 ירושלים מיקוד 91490

 

 

לטופס יש לצרף את הצרופות הבאות:

  • אישור על תשלום האגרה; כאשר האגרה משולמת באמצעות טופס מקוון, העתק הקבלה אשר התקבל בדואר האלקטרוני יצורף לבקשה.  
  • שלוש תמונות עדכניות, חזותיות, חדשות, צבעוניות וזהות על רקע בהיר וחלק, בגודל 3.5 * 4.5 ס"מ (תמונת פספורט) של כל אחד מבני הזוג. 
  • למי שנולד מחוץ לישראל – תעודת לידה (אם היא איננה כתובה באנגלית או בערבית - יצורף תרגום מאושר (נוטריוני) לעברית).   
  • בני זוג המעוניינים כי בנוסף לרישום הזוגיות יאומת הסכם ממון שערכו – נוסח הסכם הממון, אם קיים בעת הגשת הבקשה ולגבי הסכם ממון הכתוב בשפה אחרת, גם תרגום מאושר (נוטריוני) לעברית של ההסכם
  • במקרה של פסול דין או מי שמונה לו אפוטרופוס, שבית המשפט אישר לו לבוא בברית הזוגיות כאמור בסעיף 2 (7) לחוק – העתק מאושר של החלטת בית המשפט וצו מינוי אפוטרופוס.
 

 

שימו לב: בקשה שלא תענה על כל הדרישות לעיל לא תתקבל בידי הרשם ותוחזר לשולח.

 

המידע המובא בעמוד זה הינו מידע חלקי ולשם קבלת התמונה המלאה ולמידע מדויק אודות ההליך יש לעיין

בתקנות ברית הזוגיות, תשע"א- 2010.