המרות דת

 
שרות שניתן ע"י היחידה למי שמבקש לתת נפקות אזרחית להמרת דת שביצע בפני איש דת מוסמך. האישורים ניתנים על כל  מעבר לעדה דתית מוכרת לרבות השבה ליהדות ומלבד גיור. 
​​

רקע:

 • החל מחודש מאי 2005 הועברה היחידה העוסקת בהמרות דת למשרד המשפטים. בהתאם להחלטת ממשלה שהעניקה לשר המשפטים את הסמכות לעניין המרות דת שאינן גיור על פי פקודת העדה הדתית (המרה) (להלן -"הפקודה"). במסגרת זו הוענק לעו"ד יוסי הרשלר ממונה בכיר (לענייני העדות הנוצריות והמרות דת) (להלן - "הממונה") הסמכה של הממונה על המחוז, כמשמעותו בפקודה.

 

סוגי אישורים שניתנים ע"י הממונה:

 1. תעודת אישור על המרת דת ע"פ הפקודה- ניתנת בעת מעבר מעדה דתית מוכרת אחת לעדה דתית מוכרת אחרת, לרבות במעבר בין עדה נוצרית קתולית אחת לעדה נוצרית קתולית אחרת.
 2. אישור על המרות דת שלא ע"פ הפקודה-:
  א. במעבר של חסר דת, לעדה דתית מוכרת
  ב. במעבר של תייר, לעדה דתית מוכרת.
 • יצוין שאישור שלא ע"פ הפקודה, אינו נמסר לפונה אלא מועבר ישירות באמצעות הדוא"ל ללשכות רשות האוכלוסין וההגירה שברחבי הארץ.
 • יובהר כי בענייננו יחשב פונה כ"חסר דת" אם בתמצית הרישום שלו מצוין (----) או מי שבסעיף הדת בתמצית הרישום המורחבת שלו רשום "נוצרי" בלבד ללא תוספת של השתייכות לעדה מוכרת ספציפית .

 

עלות השרות:

 • השירות הניתן אינו כרוך בתשלום/אגרה כלשהיא.

​​​​תנאים לקבלת השירות:

 • ​יטופלו רק בקשות לקבלת תעודת אישור או אישור שהוגשו על ידי מי שהמיר דתו או בא כוחו. 
 • יודגש כי בהיעדר הפניית הבקשה כאמורה הבקשה לא תטופל 
 • עוד יודגש כי בקשות שיוגשו על ידי כל גורם אחר, שאינו הממיר או בא כוחו, לרבות בתי דין, אנשי דת, לא יטופל. 

 

דרכי הפניית בקשות:

שלבי הטיפול של הממונה :

 1. אם תוך שלושה ימי עבודה מזמן הגשת הפנייה לא קיבלתם מענה, עליכם לפנות ליחידה להמרת דת לבירור פנייתכם.​
 2. לאחר קבלת הפנייה כאמור ובדיקתה, יזמין הממונה את הממיר לצורך זיהוי. רק לאחר זיהוי פרונטלי של ממיר רשאי הממונה להנפיק תעודה/אישור. פגישת הזיהוי מהווה תנאי להנפקת תעודה או אישור.
 3. לאחר הנפקת תעודת אישור/אישור ע"י הממונה יפנה הממיר ללשכות מרשם האוכלוסין במשרד הפנים באזור מגוריו, ושם ישנו את סעיף הדת בתמצית הרישום המורחבת בהתאם לנהלים הקיימים. 
   

מסמכים/אישורים שחובה להציג בפני הממונה בפגישת הזיהוי:

 • תעודת זהות ישראלית או דרכון זר למי שאינו אזרח או תושב ישראל ואין ברשותו תעודת זהות ישראלית.
 • צילום על דף אחד, של תעודת הזהות ושל ספח תעודת הזהות.
 • במקרה של מי שאינו אזרח או תושב ישראל ואין ברשותו תעודת זהות או דרכון ישראלי - צילום של העמוד בדרכון בו מופיע התצלום של הפונה ובנוסף צילום של האשרה האחרונה.
 • תמצית רישום מורחבת בה מופיע סעיף דת מקורית ממנהל האוכלוסין.
 • האישור המקורי שניתן על ידי איש הדת כאמור לעיל.
 • כאשר מבוקשת המרה עבור קטין: יש להציג בנוסף תצלומי תעודות זהות + ספחים של שני הורי הקטין ולציין היכן מופיע הקטין בכול אחד מהספחים של שני הוריו. ​