פניות הציבור

 
​היחידה לפניות ציבור של משרד המשפטים עוסקת במתן מענה לפניות ותלונות בנושאים הקשורים לפעילות המשרד.

תיבת תלונות

אופן הגשת תלונה

ניתן לשלוח תלונה באמצעות פקס או באמצעות דואר.
 

מסלול מהיר

תשובה תישלח לפונה אשר הגיש את פנייתו באמצעות טופס תלונה מקוון, תוך 14 יום מיום קבלת הפנייה.

מסלול רגיל 

פונה אשר הגיש פנייתו שלא על גבי הטופס האמור, יקבל תשובה בתוך 24 יום מיום קבלת הפנייה.

ככלל, התשובה אשר נשלחת לפונה כוללת את אופן הטיפול בתלונה, את ממצאי הבדיקה והבירור, הסברים, עמדת הגורם אשר בדק את התלונה או עמדת החוק בנושא.
 
במקרים שבהם מוגשת תלונה, הנילון חייב להיות אחד הגופים הכפופים לסמכות משרד המשפטים, וכאמור, יש קשת רחבה של גופים כאלה אשר מפורטים באתר משרד המשפטים.
הממונה על פניות ציבור רשאי לברר את התלונה או הפנייה בכל דרך שתראה ואין הוא קשור להוראות שבסדרי הדין או דיני ראיות. 
 
במקרים הבאים לא תתקיים בדיקה, אלא אם נמצאה הצדקה לכך:
  1. בעניין התלוי ועומד בדיון בבית משפט או בבית דין, או בעניין שבית משפט או בית דין הכריע בו לגופו, כמו כן, אין לברר תלונה על פעולה שיפוטית של בית משפט או שופט.
  2. תלונות המטופלות במקביל והמתבררות במשרד מבקר המדינה, במשטרה או בכל רשות ציבורית אחרת.
  3. תלונה אשר הוגשה כעבור שנה מיום האירוע.
  4. תלונות אנונימיות.
  5. תלונות המופנות אלינו לידיעה.

אין בהחלטותיו וממצאיו של נציב פניות הציבור בעניין בירור פנייה או תלונה כלשהיא, כדי להעניק למתלונן או לכל אדם אחר, זכות או סעד בבית משפט ואין בהחלטותיו כדי למנוע זכות או סעד שהפונה זכאי לו על פי חוק.​​