אודות האגף לתכנון מדיניות ואסטרטגיה

 
​האגף לתכנון מדיניות ואסטרטגיה במשרד המשפטים הוקם במאי 2014 בעקבות החלטת ממשלה מס' 4085 מיום 14 בספטמבר 2008 וכחלק ממהלך כלל-ממשלתי של הקמת יחידות לתכנון ואסטרטגיה במשרדי הממשלה לחיזוק יכולת המשילות, התכנון והביצוע של הממשלה.

​האגף משמש יחידת מטה מתכללת ומסייעת לשרה ולמנכ"לית בגיבוש אסטרטגיה ומדיניות לטווח ארוך וכן תכניות עבודה במשרד המשפטים בהיבטי תכנון, מעקב וביצוע.

 

ייעוד האגף

אגף תכנון מדיניות ואסטרטגיה יניע ויוביל תהליכים אסטרטגיים, וישמש מודל למיסוד תרבות ארגונית של מצוינות בניהול ובעבודה המקצועית כדי לאפשר למשרד המשפטים לממש את ייעודו ומטרותיו.

 

תפקידי האגף 

 • פיתוח, יישום והטמעה של מתודולוגיה ארגונית לגיבוש תהליכי תכנון אסטרטגי ויישום מדיניות המבוססת על: הערכות מצב, הגדרת מטרות הארגון ויעדי הביצוע, הגדרת מדדי תפוקה ועוד.
 • ניהול מערך תכניות העבודה השנתיות והרב-שנתיות של המשרד ויחידותיו.
 • מעקב ובקרה על תכניות עבודה של המשרד ויחידותיו.
 • ביצוע תהליכי הערכה, בקרה ומעקב מקצועיים על אופן יישום קווי המדיניות שאושרו בקרב יחידות המשרד ובגופים הכפופים.
 • ריכוז עבודות מטה לגיבוש ובחינת תכניות לשיפור תפקוד המשרד ויחידותיו.
 • תכנון וגיבוש פרויקטים מערכתיים.
 • הובלה, הנעה וסנכרון ממשקי פעולה ברמה הפנים-משרדית והבין-משרדית.
 • הובלת צוותי חשיבה מקצועיים ובעלי העניין השונים בעיצוב המדיניות, בנושאי מדיניות שונים, גיבוש וכתיבה של תכניות חוצות-משרד, מסמכים ותוצרי מדיניות.
 • הובלת תהליכי טיוב רגולציה והפחתת בירוקרטיה.
 • קידום והטמעה של תהליך הערכת השפעות בטרם גיבוש רגולציה חדשה (RIA).
 • ניהול מערך גיבוש הוראות מנכ"ל ונוהלי עבודה של המשרד;
 • ייזום שינויים בתחומי התכנון, הארגון והתקינה.
 • סיוע להנהלת משרד המשפטים וליחידותיו בעיצוב המדיניות והתכנון האסטרטגי, על בסיס מחקר.

 

בעלי תפקידים באגף

 1. אלדד קנטי - סמנכ"ל תכנון מדיניות ואסטרטגיה
 2. עוז שנהב - מנהל אגף א' תכנון ומדיניות
 3. אביגיל זרביב - ראשת תחום בכירה משפט ואסטרטגיה, מנהלת פרויקט יישום והטמעה של הצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי.
 4. ענבל גלון - מנהלת מחלקת מחקר
 5. שירה אבנת - מנהלת תחום תכניות עבודה
 6. גליה שגיא רוטשטיין - מנהלת תחום מדיניות רגולציה
 7. מייסא זועבי - מנהלת תחום ניהול הידע והמידע
 8. מנהל\ת תחום אסטרטגיה