הוועדה לאישור העסקתם של יועצים משפטיים חיצוניים במשרדי הממשלה

 
הוועדה בוחנת בקשות של משרדי הממשלה להתקשרות עם עורכי דין חיצוניים, בעת הצורך, בהתאם להנחיית היועץ המשפטי לממשלה

הוועדה לאישור העסקתם של יועצים משפטיים חיצוניים במשרדי הממשלה, פועלת מכוח הנחיית היועץ המשפטי לממשלה מס' 9.1001 מיום 18.10.2009.  

 
בראשות הוועדה עומדת מנכ"לית משרד המשפטים, עו"ד אמי פלמור וחברים בה: משנה ליועץ המשפטי לממשלה (ניהול ותפקידים מיוחדים), עו"ד אבי ליכט; משנה לפרקליט המדינה, עו"ד אורית סון; פרקליטת מחוז דרום, עו"ד אורית קוטב; וסגן בכיר לחשבת הכללית, מר יובל רז.​
 
הוועדה בוחנת בקשות של משרדי הממשלה להתקשרות עם עורכי דין חיצוניים, בעת הצורך, בהתאם להנחיית היועץ משפטי לממשלה. 
 
ככלל, ביצוע עבודה משפטית עבור משרד ממשלתי, ייעשה על ידי הלשכה המשפטית של המשרד, ובמקרים המתאימים, בשיתוף עם הגורמים המקצועיים במשרד המשפטים. עם זאת, ניתן להיעזר בשירותים משפטיים חיצוניים, במקרים מתאימים, תחת פיקוחו של היועץ המשפטי של המשרד.
 
יועצים משפטיים רשאים להעביר ביצוע עבודה משפטית מסוימת ליועץ משפטי חיצוני, באחד מהטעמים שלהלן:
  1. מדובר בעבודה משפטית מוגדרת הדורשת מומחיות מיוחדת שאינה מצויה בשירות המדינה. 
  2. מדובר בעבודה משפטית בנושא מוגדר שאינו מעורר רגישות מיוחדת, שהלשכה המשפטית של המשרד מתקשה לטפל בו במועד סביר בשל עומס עבודה.