אודות

 
|31/12/2018 |

סקירה כללית אודות פעילות המחלקה

 

 

שכר שירותים עודכן ל- 2019, ראו בחדשות המתגלגלות.

 

ביום 13/02/2017 תוקנו תקנות הנוטריונים (שכר שירותים) (תיקון), התשע"ז - 2017 ותקנות הנוטריונים (תיקון), התשע"ז - 2017.

בהתאם לתקנות, נוטריון רשאי לתת למבקש שירות פטור חלקי או מלא מתשלום שכר שירותים במקרים הבאים:

1. מבקש השירות הוכיח לנוטריון כי הוא חסר אמצעים

2. מבקש השירות המציא לנוטריון אישור כי הוא "עולה חדש"/תושב חוזר" וטרם עברו 7 שנים מיום שעלה

3. השירות התבקש עקב טעות של הנוטריון.

 

התקנות נכנסו לתוקף ביום פרסומן (13/02/2017). לצפייה בפרסום לחץ כאן

 

 

ביום 14.11.16, בהתאם לסמכותה על פי סעיף 2 (ג) לחוק הנוטריונים תשל"ו-1976, החליטה הוועדה לרישוי נוטריונים על מתכונת השתלמות חדשה כתנאי לקבלת רישיון נוטריון. לצפייה בהחלטת הוועדה

  

המחלקה לרישוי נוטריונים במשרד המשפטים הוקמה בשנת 1976 עם חקיקת חוק הנוטריונים, התשל"ו- 1976.
המחלקה מטפלת בבקשות להענקת רשיון נוטריון ובמסגרת זו, מרכזת את עבודתה של ועדת הרישיונות, לפי חוק הנוטריונים, התשל"ו- 1976 המוסמכת להעניק רשיון נוטריון למבקשים העומדים בתנאים הקבועים בחוק.

 

אכיפת הדין המשמעתי בעניינים של נוטריונים הופקדה בידיה של היחידה לדין משמעתי בלשכה המשפטית של משרד המשפטים.

תכלית הדין המשמעתי להבטיח את טוהר המידות ואת תפקודם התקין של העוסקים במקצוע.

ניתן להגיש תלונות למחלקה לרישוי נוטריונים או ליחידת המשמעת.

לעיון בפעילותה של יחידת המשמעת:

 

 


​ועדת הרשיונות מונה שבעה חברים

בראשה מנכ"ל משרד המשפטים וחברים בה שני נציגי לשכת עורכי הדין, שלושה נציגי ציבור וחבר נוסף נוטריון.

הוועדה מתכנסת פעמיים בשנה.

 

חברי ועדת הרשיונות

 • מנכ"לית משרד המשפטים, יו"ר - עו"ד אמי פלמור
 • נציג ציבור - עו"ד זהבה לייב
 • נציג ציבור - עו"ד פריג' עארף
 • נציג ציבור - עו"ד עודד הכהן
 • נוטריון - עו"ד משה עליאש
 • נציג לשכת עורכי הדין - עו"ד משה אלפסי
 • נציג לשכת עורכי הדין - עו"ד אסף ביטון 

 

תפקידי המחלקה לרישוי נוטריונים

 • המחלקה עוסקת בפיקוח והדרכה של עובדי בתי המשפט בנושא. 
 • המחלקה עוסקת בפיקוח על עבודת נוטריונים, באמצעות מבקרים מטעמה. הפיקוח נערך בפריסה ארצית ומקיף מאות ביקורות בשנה. המחלקה מקבלת דיווחים שוטפים מהמבקרים, מנהלת מעקב אחר תוצאות הביקורות, בוחנת את התוצאות ומגבשת מסקנות והמלצות בדבר העמדה לדין משמעתי, תוך מסירתן ליועץ המשפטי לממשלה. 
 • המחלקה מטפלת בתלונות המוגשות נגד נוטריונים, דבר הכרוך בפניה לנילון לקבלת תגובתו לתלונה, בדיקת התלונה על נספחיה וגיבוש המלצות בדבר העמדה לדין משמעתי ומסירתן ליועץ המשפטי לממשלה, המהווה קובל לפי החוק.
 • המחלקה מנהלת רישום ומעקב של מאגר הנוטריונים, מפיקה אגרות רשיון ומטפלת בעדכון האגרה שנתית ואגרת שכר שירותי נוטריון ופרסומם.

 

 

בהתאם לקבוע בסעיף 45 לחוק הנוטריונים, מוסמכים עובדי בתי משפט ברחבי הארץ מטעם שר המשפטים לאמת חתימות של נוטריונים על גבי מסמכים נוטריוניים הנועדים לשימוש מחוץ לישראל.