בהתאם לתקנה 4 לתקנות הנוטריונים (שכר שרותים), תשל"ט 1978

 
|02/01/2017 |

​בהתאם לתקנה 4 לתקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל"ט 1978, ב- 1 בינואר של כל שנה מתעדכן שכר השירותים - לשכר הטרחה המעודכן לתאריך 01/01/2017 - לחצו כאן