דוגמאות לאישורים נוטריונים

 
תקנה 9(ב) לתקנות הנוטריונים, תשל"ז-1977 קובעת שנוסח האישורים הנוטריונים יהיה בהתאם לטפסים שבתוספת השנייה.
​​​​​​​​​​​​​​

לנוחיותכם, מצ"ב דוגמאות לאישורים נוטריונים בהתאם לנוסח הקבוע בתקנות.

 

לתשומת לבכם

  1. יש לוודא שהנכם משתמשים בטופס הנכון בהתאם לאישור המבוקש.
  2. את הטופס יש למלא בתשומת לב, לשנות את ההתייחסות לזכר/נקבה בהתאם ללקוח, ולציין בסוף האישור את השכר שגבה הנוטריון או שמבקש השירות חייב בו. 
  3. יש לצרף לעותק האישור הנוטריוני את צילום התעודה על פיה זוהה העומד בפני הנוטריון. 
  4. בנוסף, במידה ונוטריון נתבקש לאשר שפלוני חתם בפניו בשם של יחיד או של תאגיד או בתור אפוטרופוס, נאמן או בתפקיד כיו"ב – עליו לבקש תחילה שתוגש לו ראיה בכתב להנחת דעתו בדבר זכותו של פלוני לחתום כאמור. על הנוטריון לצרף לעותק האישור הנוטריוני שישמור בידיו, את הראיה בכתב שהוגשה לו כאמור, או העתק ממנה, מאושר כדין (תקנה 3 לתקנות הנוטריונים, תשל"ז-1977).

 

תוצאות 42-31 מתוך 42 תוצאות
כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדקובץ  
טופס 10 - תעודת חיים אנגליתקובץ וורד
טופס 11 עריכת מסמךקובץ וורד
טופס 11 עריכת מסמך ערביתקובץ וורד
טופס 11 עריכת מסמך אנגליתקובץ וורד
טופס 12 אימות הסכם ממון שנכרת לפני הנישואיןקובץ וורד
טופס 12 אימות הסכם ממון שנכרת לפני הנישואין ערביתקובץ וורד
טופס 12 אימות הסכם ממון שנכרת לפני הנישואין אנגליתקובץ וורד
טופס 13 אישור צוואהקובץ וורד
טופס 13 אישור צוואה ערביתקובץ וורד
טופס 13 אישור צוואה אנגליתקובץ וורד
טופס 14 - אישור על ביטול מסמך נוטריוניקובץ וורד
טופס 14 - אישור על ביטול מסמך נוטריוני ערביתקובץ וורד
לעמוד הראשון הקודם
12
הבא