דוגמאות לאישורים נוטריונים

 
תקנה 9(ב) לתקנות הנוטריונים, תשל"ז-1977 קובעת שנוסח האישורים הנוטריונים יהיה בהתאם לטפסים שבתוספת השנייה.
​​​​​​​

לנוחיותכם, מצ"ב דוגמאות לאישורים נוטריונים בהתאם לנוסח הקבוע בתקנות.

 

לתשומת לבכם

  1. יש לוודא שהנכם משתמשים בטופס הנכון בהתאם לאישור המבוקש.
  2. את הטופס יש למלא בתשומת לב, לשנות את ההתייחסות לזכר/נקבה בהתאם ללקוח, ולציין בסוף האישור את השכר שגבה הנוטריון או שמבקש השירות חייב בו. 
  3. יש לצרף לעותק האישור הנוטריוני את צילום התעודה על פיה זוהה העומד בפני הנוטריון. 
  4. בנוסף, במידה ונוטריון נתבקש לאשר שפלוני חתם בפניו בשם של יחיד או של תאגיד או בתור אפוטרופוס, נאמן או בתפקיד כיו"ב – עליו לבקש תחילה שתוגש לו ראיה בכתב להנחת דעתו בדבר זכותו של פלוני לחתום כאמור. על הנוטריון לצרף לעותק האישור הנוטריוני שישמור בידיו, את הראיה בכתב שהוגשה לו כאמור, או העתק ממנה, מאושר כדין (תקנה 3 לתקנות הנוטריונים, תשל"ז-1977).

 

תוצאות 10-1 מתוך 15 תוצאות
כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדקובץ  
תעודת רופאקובץ וורד
טופס מס' 1 - אימות חתימהקובץ וורד
טופס מס' 2 - אימות חתימתו של קטיןקובץ וורד
טופס מס' 3 - אימות חתימה כששפת המסמך אינה ידועה לנוטריוןקובץ וורד
טופס מס' 4 - אימות חתימה כששפת המסמך אינה ידועה לחותםקובץ וורד
טופס מס' 5 - אישור העתקקובץ וורד
טופס מס 6 - אישור תרגוםקובץ וורד
טופס מס' 7 - אישור הצהרהקובץ וורד
טופס מס' 8 - תעודת חייםקובץ וורד
טופס מס' 9 - אימות חתימתו של אדם בשם תאגיד או בשם אדם אחרקובץ וורד
 
12
הבא לדף אחרון